Gratis verzending binnen Duitsland

privacy


Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders aangegeven, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens noch wettelijk noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit is alleen van toepassing als bij de volgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.
"Persoonlijke gegevens" is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat onze website wordt geopend, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en in loggegevens opgeslagen (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten b.v. de naam van de bezochte pagina, datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG gebaseerd op ons doorslaggevend legitiem belang om de probleemloze werking van onze website te waarborgen en ons aanbod te verbeteren.

Klantaccount bestellingen

Klantenrekening
Bij het openen van een klantaccount verzamelen we uw persoonlijke gegevens voor zover daar gespecificeerd. Gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantenaccount wordt dan verwijderd.

Verzamelen, verwerken en doorsturen van persoonlijke gegevens voor bestellingen Bij het plaatsen van een bestelling verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Het niet beschikbaar stellen hiervan betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG en is vereist voor de uitvoering van een contract met u. Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de rederijen en dropshipping providers, betaaldienstverleners, dienstverleners voor orderverwerking en door u geselecteerde IT-dienstverleners. In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. De hoeveelheid datatransmissie is tot een minimum beperkt.

Contact Recensies Nieuwsbrief

Afhalen en verwerken bij gebruik van het contactformulier
Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen we alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) voor zover u deze verstrekt. De gegevensverwerking heeft als doel contact te leggen. Door uw bericht in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. een AVG met uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Gegevensverzameling wanneer een opmerking wordt geschreven
Bij het reageren op een artikel of een bijdrage verzamelen we alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) voor zover u deze verstrekt. De verwerking heeft als doel commentaar mogelijk te maken en opmerkingen weer te geven. Door de opmerking in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming te beïnvloeden totdat u deze intrekt. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd.

Wanneer uw opmerking wordt gepubliceerd, wordt alleen de door u opgegeven naam gepubliceerd.

Bovendien wordt uw IP-adres opgeslagen wanneer u de opmerking indient om misbruik van de commentaarfunctie te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Door de opmerking in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan aan te tasten. Uw IP-adres wordt dan verwijderd.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
We gebruiken uw e-mailadres, ongeacht het contract, alleen voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van de nieuwsbrief, op voorwaarde dat u hier uitdrukkelijk mee akkoord bent gegaan. De verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot de intrekking te beïnvloeden. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de overeenkomstige link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de mailinglijst.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van direct mail
We gebruiken uw e-mailadres, dat we hebben ontvangen in de loop van de verkoop van een product of dienst, voor de elektronische verzending van advertenties voor onze eigen producten of diensten, die vergelijkbaar zijn met die u al bij ons hebt gekocht, voor zover u dit heeft Ik heb het gebruik niet tegengesproken. Het verstrekken van het e-mailadres is vereist voor het sluiten van het contract. Het niet beschikbaar stellen hiervan betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG gebaseerd op ons doorslaggevend legitiem belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar zijn te vinden in de opdruk. U kunt ook gebruik maken van de link in de promotionele e-mail. Er zijn geen andere kosten dan de transportkosten volgens de basistarieven.

WhatsApp nieuwsbrief
Wij gebruiken uw mobiele telefoonnummer uitsluitend voor het verzenden van onze eigen reclame via WhatsApp, op voorwaarde dat u hier expliciet mee instemt. Als u zich aanmeldt bij onze WhatsApp nieuwsbrief, kunt u uw telefoonnummer opslaan en adverteren via WhatsApp. De verwerking geschiedt op grond van artikel 6, lid 1, onder l), onder a), van de Duitse GMO met uw toestemming. Zij kunnen de toestemming op elk moment intrekken, onverminderd de wettigheid van de verwerking die met toestemming is verricht tot intrekking. U kunt de nieuwsbrief op elk moment bestellen door ons op de hoogte te stellen of door de WhatsApp-lijst te gebruiken. Wij geven uw mobiele telefoonnummer niet door aan derden en gebruiken het uitsluitend voor de levering van onze eigen reclame. De andere abonnees van onze nieuwsbrief zien ook hun mobiele telefoonnummer niet en kunnen u geen WhatsApp-berichten sturen, omdat dit geen groep is, maar een uitzendlijst.


grondstoffeneconomie

Gebruik van een extern grondstoffenbeheersysteem
Wij gebruiken een productbeheersysteem voor de verwerking van contracten in het kader van een bestellingsproces. Uw persoonlijke gegevens die tijdens de bestelling zijn verzameld, worden verzonden naar:
Shopify Inc. 150 Elgin Street, Suite 800 Ottawa, ON K2P 1L4 Canada
verzonden.


kredietafschrift van betalingsdienstaanbieder

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal Privacy Policy. U kunt deze vinden op https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full (https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Gebruik van persoonsgegevens bij het selecteren van clarna als betalingsmethode
Als u hebt besloten om een duidelijke betalingsdienst Klarna factuur en/of Klarna tranche als betalingsoptie te kopen, hebt u afgesproken dat wij de volgende persoonsgegevens zullen accepteren, zoals voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en de volgende persoonsgegevens, die nodig zijn voor de afwikkeling van de factuuraankoop en een identiteits- en kredietbeoordeling, alsook de volgende persoonsgegevens voor de afwikkeling van de factuur en/of kredietbeoordeling factuuraankopen die noodzakelijke gegevens met betrekking tot de bestelling aankopen, zoals het aantal items, het nummer van de post, het factuurbedrag en de belastingen in procenten, die zijn geïnd en aan Klarna zijn doorgegeven. De verwerking van gegevens dient als doel de aankoop en aflossing van de betalingstypen aan te bieden en de nodige kredietbeoordeling. De verwerking geschiedt op grond van artikel 6, lid 1, onder l), onder a), van de Duitse GMO met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons op de hoogte te stellen, onverminderd de wettigheid van de verwerking die door toestemming tot intrekking is verricht.
De overdracht van deze gegevens wordt zo gemaakt dat Klarna een factuur kan maken om uw aankoop af te handelen met de factuurverwerking die u wilt doen en een identiteits- en kredietbeoordeling uit te voeren. Klarna heeft de persoonsgegevens van de klant nodig om informatie te verkrijgen met het oog op de identiteit en de kredietbeoordeling in het geval van bedrijfsinformatie. In Duitsland kunnen dit de volgende economische informatie zijn:
- Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden
- Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, 22701 Hamburg
- Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
- infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.
In het kader van het besluit over de vaststelling, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie verzamelt en gebruikt Klarna informatie over het eerdere betalingsgedrag van de koper en de waarschijnlijkheidswaarden voor dit gedrag in de toekomst, naast een adrescontrole. De berekening van deze scorewaarden door Klarna wordt uitgevoerd op basis van een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methode. Hiervoor zal Klarna ook uw adresgegevens gebruiken. Als na deze berekening blijkt dat uw kredietwaardigheid niet aanwezig is, zal Klarna u onmiddellijk op de hoogte brengen.

Intrekking van het gebruik van persoonsgegevens tegen Klarna
1. U uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens aan Klarna op elk gewenst moment intrekken. Klarna kan echter het recht blijven om persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en door te geven indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen door de diensten van Klarna, wettelijk verplicht is of vereist is door een rechtbank of autoriteit.
2. Uiteraard u altijd informatie ontvangen over de door Klarna opgeslagen persoonsgegevens. Dit recht wordt gewaarborgd door de Federal Data Protection Act. Als u als koper dit wenst te doen of als u Klarna op de hoogte wilt stellen van wijzigingen in de opgeslagen gegevens, u contact opnemen met datenschutz@klarna.de.


Cookies Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Als een gebruiker een website oproept, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks tekens waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. We gebruiken deze cookies om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs na het veranderen van pagina's en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend. De verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG gebaseerd op ons doorslaggevend legitiem belang bij het verzekeren van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijk en effectief ontwerp van ons aanbod. Cookies worden op uw computer opgeslagen. Je hebt dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gebracht voordat cookies worden geplaatst en kunt u individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens daarin wilt voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. We willen u er echter op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Onder de onderstaande links leest u hoe u cookies kunt beheren in de belangrijkste browsers (inclusief het deactiveren ervan): Chrome-browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de (https: //support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies- toestaan ​​en weigeren (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen) Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage- cookies-and-website-data-sfri11471 / mac (https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)

Analyse-advertenties

De gegevensverwerking die hieronder in dit gedeelte wordt beschreven, met name het plaatsen van cookies, is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG uit ons doorslaggevend legitiem belang:

- op het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website, bijvoorbeeld met analyse- en statistische tools

- sitebezoekers targeten met op interesses gebaseerd adverteren, bijvoorbeeld het bijhouden van conversies

U hebt te allen tijde het recht om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie op artikel 6, lid 1, lit. bezwaar te maken tegen verwerking op basis van de AVG met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.


Gebruik van Google Analytics
We gebruiken de webanalyseservice Google Analytics van Google LLC op onze website. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; 'Google').
Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de persoon die verantwoordelijk is voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De gegevensverwerking heeft tot doel deze website en haar bezoekers te analyseren. Voor dit doel zal Google de namens de beheerder van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. IP-anonimisering is op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort.
Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" tussen de VS en de EU en heeft zich er daarom toe verbonden te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)].
Om gegevensverzameling en opslag door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen de toekomstige verzameling van uw gegevens wanneer u deze website bezoekt. U moet de opt-out uitvoeren op alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt om een ​​alomvattend effect te hebben. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw vragen naar Google verzonden. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Deactiveer Google Analytics (javascript: gaOptout ()).
U vindt meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming op https://www.google.com/analytics/terms/de.html (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) of op https: //www.google.de/intl/de/policies (https://www.google.de/intl/de/policies)/.
Gebruik van Facebook-remarketing
We gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; "Facebook") op onze website.
De applicatie dient om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook.
Hiervoor is de remarketingtag van Facebook op de website geïmplementeerd. Deze tag maakt rechtstreeks verbinding met de Facebook-servers wanneer u de website bezoekt. Zo weet de Facebook-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, ziet u vervolgens gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties.
Uw gegevens worden mogelijk overgedragen naar de Verenigde Staten. Facebook heeft zichzelf gecertificeerd volgens de VS-EU-overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield" en heeft zich er dus toe verbonden te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
U kunt de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroepen" hier () deactiveren.
U kunt meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en opties voor het beschermen van uw privacy vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/ (https: // www. facebook.com/about/privacy/).

Plug-ins

Gebruik van sociale plug-ins met behulp van "Shariff"
We gebruiken plug-ins van sociale netwerken op onze website. Om uw gegevens onder controle te houden, gebruiken we de knoppen "Shariff" voor gegevensbescherming.
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden er geen links gemaakt naar de sociale netwerkservers en daarom worden er geen gegevens verzonden.
"Shariff" is een ontwikkeling van de specialisten van computermagazine c't. Het zorgt voor meer privacy op het net, ter vervanging van de gebruikelijke "deel" -knoppen voor sociale netwerken. Meer informatie over het Shariff-project is te vinden op https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html (https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html).
Wanneer u op de knoppen klikt, verschijnt een pop-upvenster waar u kunt inloggen met uw gegevens naar de respectieve provider. Pas na deze actieve aanmelding via u is een directe verbinding met de gevestigde sociale netwerken.
Door in te loggen geeft u toestemming om uw gegevens over te dragen aan de respectieve sociale mediaprovider. These were u.a. zowel uw IP-adres als de informatie die u van onze websites heeft ontvangen. Als u tegelijkertijd verbonden bent met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, wordt de verzamelde informatie ook toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. Deze opdracht kan alleen worden voorkomen door uit uw sociale media accounts te loggen voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert. De onderstaande sociale netwerken worden geïntegreerd met behulp van de "Shariff" -functie.
Zie de gekoppelde gegevensbeschermingsnotities van de providers voor meer informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van de gegevens, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Google+ der Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, 94043 USA) https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html (https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html)

Facebook der Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS) https://www.facebook.com/policy.php (https://www.facebook.com/policy.php)

Twitter der Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94107, VS) https://twitter.com/privacy (https://twitter.com/privacy)

Pinterest der Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy (https://about.pinterest.com/de/privacy-policy)

Instagram or Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS) https://help.instagram.com/155833707900388 (https://help.instagram.com/155833707900388)

LinkedIn der LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS)
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy)

Gebruik van Facebook-plug-ins
Deze website maakt gebruik van de plug-ins van de social network facebook.com, beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Wanneer u een dergelijke plug-in pagina van onze website bezoekt, wordt een verbinding met de Facebook servers gemaakt, terwijl u de plug-in weergeeft door uw browser op de pagina op de hoogte te stellen. Dit wordt doorgestuurd naar de Facebook-server, welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u als lid bij Facebook bent aangemeld, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Bij gebruik van plug-in functies (bijv. Als u op de knop "Ik hou van" klikt, wordt een opmerking bewerkt) deze informatie ook toegewezen aan uw Facebook-account, dat alleen kan worden voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt.
Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie rechtstreeks toewijst aan uw Facebook-profiel, moet u zich aanmelden voordat u onze website op Facebook bezoekt of de Facebook-plug-ins op onze site blokkeert door een "Facebook-blokker" te gebruiken.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, raadpleegt u de privacyverklaringen van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php (https://www.facebook.com/policy.php)

Gebruik van Google "+1" knop
Deze website maakt gebruik van de "+1" -knop van het Google Plus sociale netwerk van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, 94043 USA (hierna "Google"). Wanneer u een "+1" -stoppagina van onze website bezoekt, wordt een verbinding met de Google-servers in de VS gemaakt, terwijl u de knop weergeeft door uw browser op de pagina op de hoogte te stellen. Dit zal zowel uw IP-adres als de informatie die u hebt bezocht naar de Google-server verzenden. Dit geldt ongeacht of u bent geregistreerd of ingelogd bij Google Plus. Zelfs voor niet-geregistreerde of niet-geregistreerde gebruikers vindt een transmissie plaats. De knop "+1" wordt niet gebruikt om uw bezoeken op internet vast te leggen. Google logt uw browsergeschiedenis niet permanent in bij het bekijken van een "+1" -knop en evalueert uw bezoek aan een pagina met de knop "+1" op geen enkele andere manier. Google slaat ongeveer twee weken gegevens op over uw bezoek aan systeemonderhoud en foutoplossingsdoeleinden. Deze gegevens zijn echter niet gestructureerd door individuele profielen, gebruikersnamen of URL's en worden ook niet naar ons doorgestuurd. Als u ook lid bent van Google Plus en zich aanmeldt bij Google Plus gedurende de tijd dat u de plug-in gebruikt, zal de informatie die is verzameld over uw bezoek aan de site worden gekoppeld aan uw Google Plus-account en aan andere gebruikers worden aangekondigd. Ook in het geval van interacties die mogelijk zijn met de verschillende Google-plug-ins, zal de relevante informatie over u worden verzameld, verzonden naar Google en opgeslagen. Eine bersicht über die verschiedenen Arten der Google Plug-ins können Sie hier einsehen: https://developers.google.com/+/web/ (https://developers.google.com/+/web/)

Als u uw profiel openbaar beschikbaar hebt gemaakt in Google Plus-instellingen, kan uw "+1" door Google worden weergegeven als hints samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals zoekresultaten of in uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op internet. Als u niet wilt dat Google de verzamelde informatie rechtstreeks toewijst aan uw Google Plus-profiel, moet u zich aanmelden voordat u onze website bij Google Plus bezoekt.
Zie het privacybeleid van Google op www.google.com/+/policy/+1button.html voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

U hebt ook de mogelijkheid om te voorkomen dat Google plug-ins worden geüpload door geschikte add-ons in uw browser te installeren.

Gebruik van Pinterest plug-ins
Deze website maakt gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS ("Pinterest").
De verschillende logo's die de plug-in bevatten (bijv. "Pin-it-Button" of "P'''-knop), kunt u zien op de volgende link: https://business.pinterest.com/pin-it-button/ (https://business.pinterest.com/pin-it-button/)
Als u een overeenkomstige pagina van onze website bezoekt met een dergelijke plug-in, wordt een link gemaakt tussen uw computer en de servers van Pinterest, terwijl u de plug-in weergeeft door uw browser op de pagina op de hoogte te stellen. Hier worden zowel uw IP-adres als de informatie die u op onze websites hebt bezocht, doorgegeven aan de Pinterest-server in de VS. Dit geldt ongeacht of u bent geregistreerd of ingelogd bij Pinterest. Zelfs voor niet-geregistreerde of niet-geregistreerde gebruikers vindt een transmissie plaats.
Als u ook lid bent van Pinterest en zich aanmeldt bij Pinterest gedurende de tijd dat u de plug-in gebruikt, wordt de informatie die over uw paginabezoek is verzameld, gekoppeld aan uw Pinterest-account en aan andere gebruikers aangekondigd. Ook in het geval van interacties mogelijk met de verschillende Pinterest plug-ins, wordt de relevante informatie over u verzameld en verzonden naar Pinterest en opgeslagen.
Als u niet wilt dat Pinterest de informatie koppelt en samenvoegt met de gegevens van uw Pinterest-account, moet u zich aanmelden bij Pinterest voordat u onze website bezoekt. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Pinterest, kunt u https://about.pinterest.com/en/privacy-policy bezoeken (https://about.pinterest.com/en/privacy-policy)
Gebruik van Instagram-plug-ins
Deze website maakt gebruik van plug-ins van de online service Instagram, geëxploiteerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten ("Instagram").
Wanneer u een dergelijke plug-in pagina's van onze website bezoekt, wordt een verbinding met de Instagram servers gemaakt en wordt de plug-in weergegeven door een bericht aan uw browser op de pagina. Dit zal uw IP-adres naar de Instagram-servers sturen, evenals de informatie die u op onze sites hebt bezocht.
Als u bent ingelogd bij Instagram, wijst Instagram deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van plug-in functies (bijv. Als u op de knop "Instagram" klikt, wordt deze informatie ook toegewezen aan uw Instagram-account, dat alleen kan worden voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt.
Als u niet wilt dat Instagram de verzamelde informatie rechtstreeks toewijst aan uw Instagram-account, moet u zich aanmelden voordat u onze website bij Instagram bezoekt of door een add-on te gebruiken, b.v. blokkeer de scriptblokker "NoScript" (noscript.net), voor uw browser, het laden van de Instagram plug-in op onze website.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Instagram, uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, raadpleeg de Privacy Notes van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 (https://help.instagram.com/155833707900388)

Gebruik van Google reCAPTCHA We gebruiken de service reCAPTCHA van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website.
Voor zover u uw gebruikelijke verblijf in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke persoon die verantwoordelijk is voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het Google-gerelateerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens en het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De query dient om invoer te onderscheiden door een mens of door geautomatiseerde machineverwerking. Hiertoe wordt uw invoer naar Google gestuurd en daar opnieuw gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en, in voorkomend geval, andere gegevens die Google voor de reCAPTCHA-service vereist, overgedragen aan Google. Deze gegevens worden verwerkt door Google binnen de Europese Unie en, in voorkomend geval, ook doorgestuurd naar de VS. Google heeft zich gecertificeerd in het kader van de overeenkomst tussen de VS en de EU Privacy Shield en heeft zich er dus toe verbonden om te voldoen aan het Europese privacybeleid. De verwerking geschiedt op basis van artikel 6, lid 1, onder l). f DSGVO tegen het legitieme belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde vertraging, misbruik en SPAM. Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende privacyverklaring, kunt u een bezoek brengen aan: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html (https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html) en https://www.google.com/privacy (https://www.google.com/ privacy).


Rechten en opslagtijd

Duur van de opslag
Na volledige schikking van de opdracht worden de gegevens opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, waarbij rekening wordt gehouden met wettelijke, met name belasting- en handelsopslagperioden en vervolgens na de termijn wordt geschrapt, op voorwaarde dat u niet bent overeengekomen om verder te verwerken en te gebruiken.

Rechten van de betrokkene
In geval van de wettelijke vereisten, heeft u recht op de volgende rechten volgens Artt. 15 t/m 20 DSGVO: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens.
U hebt ook het recht om in artikel 21 te zijn. 1 DSGVO een verzetsrecht tegen de verwerking van de in artikel 6, onder a), bedoelde producten 1 f DSGVO en tegen verwerking voor directe reclame.

Neem contact met ons op als u dat wenst. Zoek de contactgegevens in onze afdruk.

Klachten met de toezichthoudende autoriteit
Je hebt volgens type. DSGVO heeft het recht om bij de toezichthoudende autoriteit te klagen als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet legaal is.

recht van oppositie
De hier genoemde persoonlijke gegevensverwerking is gebaseerd op ons legitieme belang per type. 6 Abs. 1 lit. DSGVO, u hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerkingen om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie met ingang van de toekomst.
Nadat de oppositie is ingesteld, wordt de verwerking van de betrokken gegevens beëindigd, tenzij we dwingende, beschermende gronden kunnen aantonen voor verwerking die opwegen tegen uw belangen, rechten en vrijheden, of bij de verwerking van de validatie, uitoefening of verdediging van rechten.

Als persoonlijke gegevensverwerking succesvol is voor directe reclamedoeleinden, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking door ons op de hoogte te stellen. Na de oppositie beëindigen wij de verwerking van de betrokken gegevens met het oog op directe reclame.

laatste bijgewerkt: 19.11.2018