Gratis verzending binnen Duitsland

Voorwaarden en voorwaarden


Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op contracten die u als aanbieder (EDYT & BLOOM-onderneming (beperkte aansprakelijkheid) met ons sluit via de website www.edytandbloom.com. Tenzij anders is overeengekomen, zal de opneming van uw eigen voorwaarden, indien van toepassing, in tegenspraak zijn.

2. De consument in de zin van de volgende regels is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die niet aan zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn eigen beroeps- of handelsactiviteit wanneer een juridische activiteit is voltooid.

2 Voorwaarden van het Verdrag

1. De overeenkomst is onderworpen aan de verkoop van goederen.

(2) Wij zullen u een bindend aanbod doen om een contract te sluiten onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de beschrijving van het product al wanneer u het product op onze website opzet.

(3) Het contract wordt als volgt gesloten via het online mandsysteem:
De goederen die bestemd zijn voor aankoop worden geplaatst in de "Warenkorb". Met de juiste knop op de navigatiebalk kunt u de "Warekorb" bellen en op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Na het bellen van de "instelling" -pagina en het invoeren van de persoonsgegevens en de voorwaarden van betaling en verzending, worden alle bestelgegevens opnieuw weergegeven op de besteloverzichtspagina.
Voor zover u een betaalwijze bent, een onmiddellijk nummersysteem (bijv. PayPal/PayPal Express, Amazon betalingen, Onmiddellijk) gebruik, u wordt ofwel geleid naar de besteloverzicht pagina in onze online winkel of u wordt doorgestuurd naar de website van de instant number systeemprovider.
Als de doorstuur succesvol is naar het respectieve systeem met onmiddellijke nummer, neem dan de juiste selectie of selectie. Voer uw gegevens in. Tenslotte wordt u teruggestuurd naar onze online winkel op de pagina met bestellingsoverzicht.
Voordat u de bestelling verzendt, kunt u alle informatie controleren (ook de "terug" -functie van de internetbrowser gebruiken) of controleren. annuleer de aankoop.
Door de bestelling te verzenden via de knop Bestelbaar betaalbaar, bent u wettelijk bindend om het aanbod te accepteren, wat zal resulteren in het contract.

4. De bestelling en de indiening van alle informatie die nodig is in verband met de sluiting van het contract, wordt gedeeltelijk per e-mail geautomatiseerd. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u hebt opgeslagen correct is, dat de e-mails technisch beveiligd zijn en niet worden voorkomen door SPAM-filters in het bijzonder.

3 Speciale overeenkomsten inzake aangeboden betalingstypen

(1) Betaling per factuur via Klarna Duitsland
Samen met Klarna (http://www.klarna.com/) bieden wij u de aankoop van facturen als betalingsoptie. De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de factuurdatum. De factuur wordt afgegeven bij verzending van de goederen en wordt per e-mail of samen met de goederen verzonden. Betaling wordt gedaan aan Klarna. Houd er rekening mee dat Klarna-rekening alleen beschikbaar is voor consumenten. De volledige voorwaarden voor de aankoop van facturen zijn hier te vinden (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms//de_de/invoice?fee=0,00).

Privacy Note
Klarna controleert en evalueert uw gegevens en onderhoudt een gegevensuitwisseling met andere bedrijven en bedrijfsinformatie over legitiem belang en gelegenheid. Uw persoonlijke gegevens moeten in overeenstemming zijn met het toepasselijke
Privacybeleid (http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy) en behandeld in overeenstemming met het clarna-gegevensbeschermingsbeleid.

4 Rechten van bewaring, behoud van de titel

1. U kunt alleen een recht van bewaring uitoefenen voor zover het claims uit dezelfde contractuele relatie zijn.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

5 garantie

(1) Er bestaan wettelijke rechten op tekortkomingen.

(2) Als consument wordt u gevraagd de zaak onmiddellijk te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en ons zo snel mogelijk in te lichten over eventuele klachten aan de verzender. Als je hierna niet komt, heeft dit geen effect op je juridische garantieclaims.

6 Verkiezing van de wet, plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Voor de consument is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt verleend door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken (beginsel van het beginsel van "competentie".

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten uit de zakelijke relaties en jurisdicties die bij ons bestaan, is onze woonplaats, tenzij u een consument bent, maar een handelaar, een rechtspersoon van het openbaar recht of een speciaal openbaar eigendom. Hetzelfde geldt wanneer u geen algemene bevoegdheid in Duitsland of de EU hebt of wanneer u op het tijdstip van het verzoek geen woonplaats of gewone verblijfplaats heeft. De bevoegdheid om een ​​beroep te doen op de rechtbank bij een andere rechtbank wordt hierdoor niet beïnvloed.

3. De bepalingen van de VN-aankoopwet zijn niet expliciet van toepassing.
II. Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

EDYT & BLOOM Corporate Company (beperkte aansprakelijkheid)
Contor Center Katharinenstraße 30a
20457 Hamburg
Duitsland
Telefoon: +49 40 52590851
E-Mail: contact@edytandbloom.com


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

2. Informatie over de komst van het contract

De technische stappen om het contract te sluiten, het contract zelf te sluiten en de mogelijkheid te corrigeren, worden genomen overeenkomstig de bepalingen van de voorwaarden en voorwaarden van onze Algemene Voorwaarden (deel I). ).

3. Taal van het contract, tekstopslag

3.1. De taal van het contract is Duits .

3.2. De volledige tekst van het contract wordt niet door ons bewaard. Voordat de bestelling wordt verzonden via het online winkelwagensysteem, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden beveiligd via de afdrukfunctie van de browser. Nadat de bestelling is ontvangen, worden de bestellingsgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor verkoopcontracten op afstand en de algemene voorwaarden per e-mail aan u toegezonden.

4. Gedragscodes

4.1. Wij hebben ons onderworpen aan de criteria voor de kwaliteit van de koper van Händlerbund Management AG en dus aan de gedragscode van Ecommerce Europe Trustmark, beschikbaar op: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf (https://www.haendlerbund.de/images/content/confersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf (https://www.haendlerbund.de/images/con tent/ Kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf) und https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/ (https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/)

5. Voornaamste kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten worden in het respectieve aanbod geleverd.

6. Prijzen en betalingsregelingen

6.1. De prijzen en de scheepvaartkosten die in de respectieve aanbiedingen worden weergegeven, vertegenwoordigen de totale prijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle gemaakte belastingen.

6.2. De gemaakte verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. U kunt worden geopend via een overeenkomstig gespecificeerde knop op onze aanwezigheid op internet of in de respectieve aanbieding, worden afzonderlijk aangewezen tijdens het bestelproces en worden bovendien door u gedragen, tenzij de zending gratis is overeengekomen.

6.3. Als de levering aan landen buiten de Europese Unie succesvol is, kunnen we geen extra kosten betalen, zoals: Douanerechten, belastingen of overdrachtsrechten (overmaking of wisselkoersen van kredietinstellingen) die door u worden gedragen.

6.4. De daaruit voortvloeiende kosten van geldoverdracht (overmaking of wisselkoersheffingen van kredietinstellingen) komen ten laste van u in gevallen waarin de levering aan een EU-lidstaat plaatsvindt, maar de betaling buiten de Europese Unie is verricht.

6.5. De betalingstypen die u ter beschikking staat, worden getoond op onze aanwezigheid op internet of op de respectieve aanbieding onder een knop.

6.6. Tenzij anders vermeld in de individuele betalingstypen, zijn de toeslagrechten uit de gesloten overeenkomst onmiddellijk verschuldigd voor betaling.

7. Bezorgingsvoorwaarden

7.1. De leveringsvoorwaarden, leveringsdata en, in voorkomend geval, bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstig gespecificeerde knop op onze aanwezigheid op internet of in het respectieve aanbod.

7.2. Voor zover u consumenten bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van per ongeluk zinken en per ongeluk verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas na de overdracht van de goederen aan u zal worden overgedragen, of de verzending verzekerd of verzekerd is. Dit is niet van toepassing indien u onafhankelijk een vervoersonderneming heeft toevertrouwd die niet door de ondernemer of door een persoon die anderszins is aangewezen voor de verzending is aangewezen.

8. Wet van tekortkoming

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de garantieregeling in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

Deze voorwaarden en klantinformatie zijn gecreëerd door de juridische deskundigen van de vereniging van handelaren die gespecialiseerd zijn in de IT-wetgeving en permanent worden onderzocht op wettelijke naleving. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van vermaningen. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service).

laatste bijgewerkt: 19.11.2018