Fri frakt inom Tyskland

Integritet


Dataskydd

Om inget annat anges nedan är tillhandahållandet av dina personuppgifter varken obligatoriskt enligt lag eller kontrakt, och det är inte heller nödvändigt för att ingå ett kontrakt. Du är inte skyldig att lämna uppgifterna. Underlåtenhet att tillhandahålla har inga konsekvenser. Detta gäller endast om ingen annan information ges i efterföljande bearbetningsoperationer.
"Personuppgifter" är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Serverloggfiler Du kan besöka vår webbplats utan att ge någon personlig information. Varje gång vår webbplats öppnas överförs användningsdata till oss eller vår webbhotell / IT-tjänsteleverantör via din webbläsare och lagras i loggdata (så kallade serverloggfiler). Dessa lagrade data inkluderar t.ex. namnet på den åtkomna sidan, datum och tid för åtkomst, IP-adressen, mängden överförd data och den begärande leverantören. Behandlingen är baserad på artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR baserat på vårt övergripande legitima intresse för att säkerställa en problemfri drift av vår webbplats och att förbättra vårt erbjudande.

Kundkontoorder

Kundkonto
När vi öppnar ett kundkonto samlar vi in ​​dina personuppgifter i den utsträckning som anges där. Databehandling tjänar syftet med att förbättra din shoppingupplevelse och förenkla orderbehandlingen. Behandlingen är baserad på artikel 6, punkt 1, lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att påverka lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Ditt kundkonto raderas sedan.

Insamling, bearbetning och vidarebefordran av personuppgifter för beställningar När vi gör en beställning, samlar och behandlar vi bara dina personuppgifter om detta är nödvändigt för att uppfylla och behandla din beställning och för att behandla dina förfrågningar. Uppgifterna är nödvändiga för att ingå avtalet. Underlåtenhet att göra detta tillgängligt innebär att inget avtal kan ingås. Behandlingen är baserad på artikel 6, punkt 1, lit. b GDPR och krävs för utförandet av ett kontrakt med dig. Dina data överförs till exempel till de rederier och leverantörer av dropshipping, leverantörer av betalningstjänster, tjänsteleverantörer för orderbehandling och IT-leverantörer som du har valt. I alla fall följer vi strikt de lagliga kraven. Mängden dataöverföring är begränsad till ett minimum.

Kontaktrecensioner Nyhetsbrev

Insamling och bearbetning när kontaktformuläret används
När vi använder kontaktformuläret samlar vi bara in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning du anger. Databehandlingen tjänar syftet med att upprätta kontakt. Genom att skicka ditt meddelande samtycker du till behandlingen av den överförda informationen. Behandlingen är baserad på artikel 6, punkt 1, lit. en GDPR med ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att påverka lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Vi använder bara din e-postadress för att behandla din begäran. Dina data kommer sedan att raderas om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Datainsamling när en kommentar skrivs
När vi kommenterar en artikel eller ett bidrag samlar vi bara in dina personuppgifter (namn, e-postadress, kommentartext) i den utsträckning du anger. Behandlingen tjänar syftet med att göra det möjligt att kommentera och visa kommentarer. Genom att skicka kommentaren samtycker du till behandlingen av den överförda informationen. Behandlingen är baserad på artikel 6, punkt 1, lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförs baserat på ditt samtycke tills du återkallar det. Dina personuppgifter raderas sedan.

När din kommentar publiceras kommer endast det namn du angav att publiceras.

Dessutom sparas din IP-adress när du skickar kommentaren i syfte att förhindra missbruk av kommentarfunktionen och säkerställa säkerheten i våra informationsteknologisystem. Genom att skicka kommentaren samtycker du till behandlingen av den överförda informationen. Behandlingen är baserad på artikel 6, punkt 1, lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförs baserat på ditt samtycke tills du återkallar det. Din IP-adress kommer då att raderas.

Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev
Vi använder din e-postadress, oavsett kontrakt, endast för våra egna reklamändamål för att skicka nyhetsbrevet, under förutsättning att du uttryckligen har gett avtal om detta. Behandlingen är baserad på artikel 6, punkt 1, lit. en GDPR med ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att påverka lagenligheten av behandlingen som utförs baserat på ditt samtycke fram till återkallelsen. Du kan när som helst avregistrera dig för nyhetsbrevet med motsvarande länk i nyhetsbrevet eller genom att meddela oss. Din e-postadress kommer att tas bort från adresslistan.

Användning av e-postadressen för att skicka direkt mail
Vi använder din e-postadress, som vi fick under försäljningen av en produkt eller tjänst, för elektronisk överföring av reklam för våra egna produkter eller tjänster, som liknar de som du redan har köpt från oss, i den mån du har detta Har inte motsägt användning. Uppgiften om e-postadressen krävs för att avtalet ska ingås. Underlåtenhet att göra detta tillgängligt innebär att inget avtal kan ingås. Behandlingen är baserad på artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR baserat på vårt övervägande legitima intresse för direktreklam. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att meddela oss. Kontaktuppgifterna för att utöva invändningen finns i avtrycket. Du kan också använda länken i kampanjmeddelandet. Det finns inga andra kostnader än överföringskostnaderna enligt bastaxorna.

WhatsApp-nyhetsbrev
Vi använder ditt mobilnummer uteslutande för att skicka vår egen reklam via WhatsApp, förutsatt att du uttryckligen har gått med på detta. Genom att prenumerera på vårt WhatsApp-nyhetsbrev samtycker du till lagring av ditt telefonnummer och mottagande av reklam via WhatsApp. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6. 1 tänd. en GDPR med ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst utan att påverka lagenligheten av medgivandet tills Återkallelse av utförd bearbetning. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att meddela oss eller genom att avregistrera dig från WhatsApp-listan. Vi överför inte ditt mobilnummer till tredje part och använder det uteslutande för att skicka vår egen reklam. De andra abonnenterna till vårt nyhetsbrev ser inte heller ditt mobilnummer och kan inte skicka WhatsApp-meddelanden, eftersom det här inte är en grupp, utan en grupp. Broadcast lista agerar.


Varor förvaltning

Användning av ett externt ERP-system
Vi använder ett merchandise management system för kontraktsbehandling. För detta ändamål kommer dina personuppgifter som samlas in i samband med ordern att skickas till
Shopify Inc. 150 Elgin Street, Suite 800 Ottawa, on K2p 1l4 Kanada
överföra.


Betaltjänstleverantör, Kreditupplysning,

Användning av PayPal
Alla PayPal-transaktioner omfattas av Paypals Sekretesspolicy. Du kan hitta dessa under https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Användning av personuppgifter vid val av Klarna som betalningsmetod
Om du har valt Klarnas betaltjänster Klarna faktura och / eller Klarna avbetalningsköp som betalningsalternativ har du samtyckt till att vi tillhandahåller följande personuppgifter, såsom för-och efternamn, adress, födelsedatum, kön, e-postadress, IP-adress, telefonnummer samt de uppgifter som är nödvändiga för behandlingen av fakturaköpet i samband med bokföringen. Orderingången är som antal artiklar, artikelnummer, fakturabelopp och skatter i procent, insamlade och överförda till Klarna. Databehandlingen syftar till att erbjuda betalningsmetoder faktura köp och avbetalning köp samt den nödvändiga kreditkontroll. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6. 1 tänd. en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att påverka lagligheten i Samtycke till behandling som utförts fram till återkallelse.
Överföringen av dessa uppgifter sker så att Klarna kan skapa en faktura för behandlingen av ditt köp med den fakturabehandling som du begär och utföra en identitets-och kreditkontroll. Klarna kräver köparens personuppgifter för att få information från kreditbyråer för identitets-och kreditkontroll. I Tyskland kan dessa vara följande kreditinstitut:
- Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden
- Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & amp; Co. KG Postfach 5001 66, 22701 Hamburg
- Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
- infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.
Som en del av beslutet om upprättande, genomförande eller avslutande av avtalsförhållandet samlar och använder Klarna, förutom en adresskontroll, information om köparens tidigare betalningsbeteende och sannolikhetsvärden för detta beteende i framtiden. Klarna beräknar dessa poängvärden utifrån en vetenskapligt erkänd matematisk och statistisk metod. Klarna kommer också att använda dina adressuppgifter. Om denna beräkning visar att din kreditvärdighet inte ges, kommer Klarna att informera dig omedelbart.

Återkallelse av användningen av personuppgifter av Klarna
1. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att använda personuppgifter av Klarna. Klarna kan emellertid fortfarande ha rätt att behandla, använda och överföra personuppgifterna, i den mån detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningsbehandling av Klarnas tjänster, är lagligt eller krävs av en domstol eller en myndighet.
2. Naturligtvis kan du alltid få information om de personuppgifter som sparats av Klarna. Denna rätt garanteras genom Federal Data Protection Act. Om du som köpare önskar detta eller om du vill informera Klarna om ändringar i lagrade data kan du kontakta datenschutz@klarna.de.


Cookies Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på en användares datorsystem. Om en användare öppnar en webbplats kan en cookie sparas i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk sträng av tecken som gör att webbläsaren kan identifieras tydligt när webbplatsen kallas upp igen. Vi använder dessa kakor i syfte att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektivare och säkrare. Dessutom möjliggör cookies för våra system att känna igen din webbläsare även efter att du har bytt sidor och erbjudit dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För detta är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter en sidbyte. Behandlingen är baserad på artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR baserat på vårt övergripande legitima intresse för att säkerställa webbplatsens optimala funktionalitet och en användarvänlig och effektiv design av vårt erbjudande. Cookies lagras på din dator. Du har därför full kontroll över användningen av kakor. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du bli meddelad innan cookies ställs in och bestämma individuellt om du vill acceptera dem och förhindra lagring av kakor och överföring av data som finns i den. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Under länkarna nedan kan du ta reda på hur du kan hantera cookies i de viktigaste webbläsarna (inklusive inaktivera dem): Chrome-webbläsare: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de (https: //support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies- tillåta och avvisa (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen) Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage- cookies-och-webbplats-data-sfri11471 / mac (https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)

Analysannonsering

Databehandlingen som beskrivs nedan i detta avsnitt, särskilt inställningen av cookies, är baserad på artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR ur vårt övervägande legitima intresse:

- om den behovsbaserade och riktade utformningen av webbplatsen, t.ex. med analys- och statistikverktyg

- inriktning på besökare med intressebaserad annonsering, t.ex. konverteringsspårning

Du har rätt av skäl som härrör från din särskilda situation när som helst till artikel 6 punkt 1 lit. att invända mot behandling baserad på GDPR relaterad till dina personuppgifter.


Användning av Google Analytics
Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google LLC på vår webbplats. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Om du har ditt vanliga hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) den person som ansvarar för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google, som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av tillämpliga lagar om dataskydd.
Databehandlingen tjänar syftet att analysera denna webbplats och dess besökare. För detta ändamål använder Google den information som erhållits på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplats och internetanvändning till Webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics är inte samman med andra Google-data.
Google Analytics använder Cookies som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av Cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-Server i USA och lagras där. IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att lagras av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska unionen. Ekonomiska området innan förkortas. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-Server i USA och förkortas där.
Google har certifierat sig enligt avtalet mellan USA och EU om dataskydd "Privacy Shield" och har därför åtagit sig att följa de europeiska riktlinjerna för dataskydd.
Du kan förhindra insamling av data som genereras av cookien och relaterade till din användning av webbplatsen (inkl. Du kan förhindra insamling av data som genereras av cookien och om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom Google och bearbetning av dessa data från Google genom att ladda ner och installera en webbläsar-Plugin-programmet som finns under följande länk [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)].
För att förhindra datainsamling och lagring av Google Analytics på olika enheter kan du ställa in en Opt-out-Cookie. Opt-out Cookies förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats. Du måste utföra Opt-out på alla system och enheter som används för att säkerställa att det är omfattande. Om du tar bort den annullerade cookien skickas begäranden till Google igen. Om du klickar här är Opt-out-cookien inställd: Google Analytics inaktivera (javascript: gaOptout ()).
Ytterligare information om Användarvillkoren och datasekretessen finns under https://www.google.com/analytics/terms/de.html (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) eller https://www.google.de/intl/de/policies (https://www.google.de/intl/de/policies)/.
Användning av Facebook Remarketing
Vi använder på vår webbplats är Remarketingfunktionen "anpassade målgrupper" av Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook").
Ansökan tjänar syftet att rikta besökare till webbplatsen med intressebaserad reklam i det sociala nätverket Facebook.
För detta ändamål implementerades remarketingtaggen på Facebook på webbplatsen. Den här taggen upprättar en direkt anslutning till Facebook-servrarna när du besöker webbplatsen. Detta sänder till Facebook-servern vilken av våra sidor du har besökt. Facebook Facebook Facebook tilldelar denna Information till ditt personliga Facebook - användarkonto. Facebook Facebook Facebook Facebook-annonser visas sedan för dig när du besöker det sociala nätverket Facebook, som visar personliga, intressebaserade Facebook-annonser.
Dina data kan överföras till USA. Facebook har certifierat sig enligt USA: s och EU: s Dataskyddsavtal "Privacy Shield" och har därför åtagit sig att följa de europeiska dataskyddsriktlinjerna.
Du kan inaktivera Remarketingfunktionen "anpassade målgrupper" här ().
Facebook är Facebook sekretesspolicy ger dig mer detaljerad information om insamling och användning av uppgifter från Facebook, dina rättigheter i detta avseende och sätt att skydda din integritet i enlighet med https://www.facebook.com/about/privacy / (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Insticksprogram

Användning av sociala Plug-ins med hjälp av " Shariff"
Vi använder sociala nätverk Plugins på vår Hemsida. För att behålla kontrollen över dina data använder vi knapparna privacy-secure "Shariff".
Utan ditt uttryckliga samtycke upprättas inga länkar till de sociala nätverkens servrar och därför överförs inga data.
"Shariff "är en utveckling av specialisterna i datajournalen C' T. Det möjliggör mer integritet i nätverket och ersätter de vanliga"Dela" knapparna i sociala nätverk. Mer information om Shariff projektet kan hittas här https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html (https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html).
När du klickar på knapparna visas ett popup-fönster där du kan logga in med dina data till respektive leverantör. Först efter denna aktiva inloggning av dig kommer en direkt anslutning till sociala nätverk att upprättas.
Genom att logga in ger du ditt samtycke till överföringen av dina data till respektive leverantör av sociala medier. Här överförs bland annat både din IP-adress och vilken Information av våra sidor du har besökt. Om du är ansluten till ett eller flera av dina sociala nätverkskonton samtidigt kommer den insamlade informationen också att tilldelas dina motsvarande profiler. Du kan bara förhindra detta uppdrag genom att kontakta oss före ditt besök logga ut från vår hemsida och innan du aktiverar knapparna från dina sociala medier konton. Sociala nätverk som heter nedan är integrerade med funktionen" Shariff".
Ytterligare information om omfattningen och syftet med insamling och användning av data samt om dina rättigheter i detta avseende och sätt att skydda din integritet finns i länkade Dataskyddsinformation för leverantörerna.

Google+, Google, LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA 94043) https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html (https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html)

Facebook av Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) https://www.facebook.com/policy.php (https://www.facebook.com/policy.php)

Twitter Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/privacy (https://twitter.com/privacy)

Pinterest Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy (https://about.pinterest.com/de/privacy-policy)

Instagram av Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) https://help.instagram.com/155833707900388 (https://help.instagram.com/155833707900388)

LinkedIn i LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Domstolen, Mountain View, CA 94043, USA)
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy)

Användning av Facebook Plugins
På denna webbplats, Plug-ins i det sociala nätverket facebook.com används av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook" ). När du kommer åt sidor på vår hemsida med en sådan Plug-in upprättas en anslutning till Facebook-servrarna och plugin-programmet visas på sidan genom att meddela din webbläsare. Detta sänder till Facebook-servern vilken av våra sidor du besökte ha. Facebook Facebook Facebook Facebook är medlem i Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). När du använder plugin-funktionerna (t.ex. klickar på "Gilla"-knappen, skickar en kommentar), tilldelas denna information också till ditt Facebook-konto, vilket du bara kan förhindra genom att logga ut innan du använder plugin-programmet.
Facebook facebook facebook facebook facebook profil den information som samlas in direkt tilldelar, måste du logga ut antingen innan du besöker vår hemsida på Facebook eller genom att använda en "Facebook-blockerare", lastning av Facebook Plug-Ins på vårt block.
Facebook är Facebook sekretesspolicy ger dig mer detaljerad information om insamling och användning av uppgifter från Facebook, dina rättigheter i detta avseende och sätt att skydda din integritet: https://www.facebook.com/policy.php (https://www.facebook.com/policy.php)

Använda Google "+ 1 " - knappen
Denna webbplats använder knappen "+ 1 " i det sociala nätverket Google Plus i Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (nedan kallad "Google"). När du öppnar en sida på vår webbplats med"+1 " - knappen upprättas en anslutning till Googles servrar i USA och knappen visas på sidan genom meddelande till din webbläsare. Här, både din IP-adress och informationen, vilken av våra sidor du har besökt, överförs till Google-servern. Detta gäller oavsett om du är registrerad eller inloggad på Google Plus. En överföring sker också med oregistrerade eller inte inloggade användare. Knappen "+ 1 " används inte för att spela in dina besök på Internet. Google loggar inte permanent Din webbhistorik när du visar en "+1" - knapp och utvärderar ditt besök på en sida med en "+ 1 " - knapp inte på något annat sätt. Google lagrar cirka två veckors data om ditt besök för systemunderhåll och felsökning. Denna data är dock inte strukturerad enligt enskilda profiler, användarnamn eller webbadresser och kommer inte att vidarebefordras till oss. Om du också är medlem i Google Plus och är inloggad på Google Plus under den tid du använder plugin-programmet kommer den insamlade informationen om ditt sidbesök med Google Plus att vara Konto länkade och lämnas ut till andra användare. Även vid interaktioner som är möjliga med de olika Google Plug-ins samlas motsvarande information om dig, överförs till Google och lagras. En översikt över de olika typerna av Google Plug-ins finns här: https://developers.google.com / + / web / (https://developers.google.com / + / web/)

Om du har gjort din profil offentligt tillgänglig i inställningarna för Google Plus kan din "+1" visas av Google som information tillsammans med ditt profilnamn och foto i Googles tjänster, till exempel i sökresultat eller i din Google-profil, eller någon annanstans på webbplatser och annonser på Internet. Om du inte vill att Google ska associera den insamlade informationen direkt med din Google Plus-profil måste du registrera dig innan du besöker vår webbplats. Logga ut från Google Plus webbplats.
För mer information om Googles insamling och användning av data, om dina rättigheter och alternativ för att skydda din integritet, besök Googles sekretesspolicy: www.google.com/intl/de/+ / policy / + 1button.html (https://www.google.com/intl/de/+ / policy / + 1button.html).

Du har också möjlighet att förhindra laddning av Google Plugins genom att installera motsvarande Tillägg i din Webbläsare.

Användning av Pinterest Plugins
Denna webbplats använder Plugins från det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Inc., 635 high Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest").
De olika logotyper som innehåller plugin (t. ex. "Pin-it-knappen "eller" p " - knappen), kan du Visa på följande länk: https://business.pinterest.com/pin-it-button/ (https://business.pinterest.com/pin-it-button/)
När du kommer åt en motsvarande sida på vår webbplats som innehåller en sådan Plug-in, upprättas en länk mellan din dator och Pinterest-servrarna, och plugin-programmet visas på sidan genom att meddela din webbläsare. Både din IP-adress och den information som av våra sidor du har besökt överförs till Pinterest-servern i USA. Detta gäller oavsett om du är registrerad eller inloggad på Pinterest ha. En överföring sker också med oregistrerade eller inte inloggade användare.
Om du också är medlem i Pinterest och inloggad på Pinterest under den tid du använder plugin-programmet kommer den insamlade informationen om ditt sidbesök att länkas till ditt Pinterest-konto och lämnas ut till andra användare. Även vid interaktioner som är möjliga med de olika Pinterest-plugin-programmen samlas motsvarande information om dig in och överförs till Pinterest och lagras.
Om du inte vill att Pinterest ska länka och sammanfoga informationen med dina Pinterest-kontouppgifter måste du logga ut från Pinterest innan du besöker vår webbplats. Mer information om Pinterests insamling och användning av data finns i https://about.pinterest.com/de/privacy-policy (https://about.pinterest.com/de/privacy-policy)
Användning av Instagram Plugins
Instagram Instagram Instagram LLC använder Plug - ins från onlinetjänsten Instagram på denna webbplats., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").
När du kommer åt sidor på vår hemsida med en sådan Plug-in upprättas en anslutning till Instagram-servrarna och plugin-programmet visas på sidan genom att meddela din webbläsare. Detta överför till Instagram-servrarna både din IP-adress och informationen på våra sidor du har besökt.
Instagram Instagram Instagram tilldelar denna information till ditt personliga användarkonto om du är inloggad på Instagram. När Instagram Instagram Instagram Instagram-funktioner används (t.ex. genom att klicka på "Instagram"-knappen), tilldelas denna information också till ditt Instagram-konto, vilket du bara kan förhindra genom att logga ut innan du använder plugin-programmet.
Instagram instagram instagram instagram är en tjänst som tillhandahålls av Instagram Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Instagram"). om Instagram Instagram Instagram inte direkt vill associera den information som samlats in med ditt Instagram-konto måste du antingen logga ut från Instagram innan du besöker vår webbplats eller använda ett tillägg, t. ex. script Blocker "NoScript" (noscript.net), för din webbläsare för att blockera laddningen av Instagram Plug-in på vår hemsida.
Instagram är Instagram Sekretesspolicy ger dig mer detaljerad information om insamling och användning av uppgifter från Instagram, dina rättigheter i detta avseende, och sätt att skydda din integritet: https://help.instagram.com/155833707900388 (https://help.instagram.com/155833707900388)

Användning av Googles reCAPTCHA vi använder reCAPTCHA service av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") på vår Webbplats.
Om du har hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) den registeransvarige som ansvarar för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är associerat med Google, som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av gällande dataskyddslagar. Frågan tjänar syftet att skilja inmatningen av en människa eller av automatiserad maskinbearbetning. För detta ändamål kommer din inmatning att överföras till Google och användas där. Dessutom kommer IP-adressen och alla andra uppgifter som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten att överföras till Google. Dessa uppgifter behandlas av Google inom Europeiska unionen och kan även överföras till USA. Google har certifierat sig enligt avtalet mellan USA och EU om dataskydd "Privacy Shield" och har därmed åtagit sig att sekretesspolicy. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6. 1 tänd. f GDPR för det legitima intresset att skydda vår webbplats från automatiserad spioneri, missbruk och SPAM. Mer information om Google reCAPTCHA och tillhörande sekretesspolicy finns i: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html (https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html), liksom https://www.google.com/privacy (https://www.google.com/privacy).


Registrerades rättigheter och lagringsperiod

Lagringstid
Efter avtalets slut kommer uppgifterna först att lagras under garantiperiodens löptid, sedan under beaktande av lagstadgade lagringsperioder, särskilt skatte-och handelsrätt, och sedan raderas efter garantiperiodens utgång, såvida du inte har samtyckt till vidare bearbetning och användning.

Den registrerades rättigheter
Om de rättsliga kraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt Artt. 15 till 20 GDPR om: rätt till information, korrigering, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet.
Dessutom, enligt artikel 21 punkt. 1 GDPR, rätten att invända mot behandlingen baserat på artikel 6 para. 1 f GDPR, liksom mot behandlingen för direktreklam.

Kontakta oss på begäran. Du hittar kontaktuppgifterna i vårt avtryck.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten
Enligt artikel 77 GDPR har du rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.

Invändningsrätt
Om den personuppgiftsbehandling som anges här baseras på vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6. 1 tänd. f GDPR, du har rätt, av skäl som härrör från din speciella Situation, att när som helst invända mot dessa bearbetningsoperationer med verkan för framtiden.
Efter att en invändning har gjorts kommer behandlingen av de berörda uppgifterna att avslutas, såvida vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.

Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring kan du invända mot denna behandling när som helst genom att meddela oss. När invändningen har gjorts avslutar vi behandlingen av de berörda uppgifterna för direktreklam.

senaste uppdatering: 19.11.2018